13/11/1941: Quốc Hội Mỹ sửa đổi Đạo luật Trung lập

Nguồn: Congress revises the Neutrality Act, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1941, Quốc Hội Mỹ đã quyết định sửa đổi Đạo luật Trung lập năm 1935, theo đó cho phép tàu buôn Mỹ được qua lại các vùng chiến sự, và do đó cũng đưa các tàu Mỹ đến … Continue reading 13/11/1941: Quốc Hội Mỹ sửa đổi Đạo luật Trung lập