#36 – Sự cáo chung của lịch sử?

Nguồn: Francis Fukuyama (1989). “The End of History?”, The National Interest, No. 16 (Summer), pp. 3-18. >>PDF Biên dịch: Nguyễn Phú Lợi | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Lời giới thiệu: Năm 1989, khi những cải cách ở Trung Quốc và Liên Xô đang diễn ra sâu rộng và cuộc Chiến tranh Lạnh chuẩn bị chính … Continue reading #36 – Sự cáo chung của lịch sử?