Đảng cộng sản có thể tồn tại bao lâu nữa ở Trung Quốc?

Nguồn: Jamil Anderlini, “How long can the Communist party survive in China?” Financial Times Magazine, 20 September 2013. Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Khi nền kinh tế chững lại và sự bất mãn của tầng lớp trung lưu tăng lên, giờ đây câu hỏi trên được đặt ra không chỉ ở bên … Đọc tiếp Đảng cộng sản có thể tồn tại bao lâu nữa ở Trung Quốc?