#180 – Người giàu – kẻ nghèo trong chính trị thế giới: Số phận buồn thảm của Phương Nam

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 5), (Boston, MA: Wadsworth, 2010) Biên dịch: Lê Tuấn Anh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương khác của cuốn The Global Future Một xã hội loài người mà dựa trên cơ … Continue reading #180 – Người giàu – kẻ nghèo trong chính trị thế giới: Số phận buồn thảm của Phương Nam