Mao Trạch Đông ngàn năm công tội

Tác giả: Tân Tử Lăng | Biên dịch: TTXVN Cùng bạn đọc Cuốn Mao Trạch Đông ngàn năm công tội do nhà xuất bản Thư Tác Phường ấn hành, ra mắt tại Hồng Công tháng 7-2007 và tới bạn tháng 6-2008, là một trong những cuốn sách đang được dư luận Trung Quốc hết sức … Continue reading Mao Trạch Đông ngàn năm công tội