Bài học từ Hòa ước Versailles cho Trung Đông ngày nay

Tác giả: Marc Grossman & Simon Henderson | Biên dịch: Lê Hoàng Giang Sự bất mãn và hỗn loạn tại khu vực Trung Đông bắt nguồn từ những hiệp ước được soạn từ cuối Thế Chiến I. Mùa hè năm 2014 là thời gian của những so sánh tương đồng và các lễ kỷ niệm. … Continue reading Bài học từ Hòa ước Versailles cho Trung Đông ngày nay