Guy Fawkes: Bộ mặt của biểu tình hậu hiện đại

Biên dịch: Lê Hoàng Giang Vào ngày 5/11 hàng năm, người Anh trên khắp mọi miền đất nước sẽ thắp sáng lửa hội và bắn pháo hoa kỷ niệm ngày Guy Fawkes, một kẻ khủng bố theo Công Giáo La Mã từ Thế kỷ 17, bị hành hình. Nhưng gần đây, các nhà hoạt động … Continue reading Guy Fawkes: Bộ mặt của biểu tình hậu hiện đại