#234 – CIA, cuộc đảo chính chống lại Allende và sự nổi lên của Pinochet

Nguồn: Jack Devine,[1] “What Really Happened in Chile – The CIA, the Coup Against Allende, and the Rise of Pinochet”, Foreign Policy, July/August 2014, pp. 26-35. Biên dịch: Võ Kim Hà | Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Vào ngày 9/11/1973, khi tôi đang ăn trưa tại Da Carla, một nhà hàng Ý ở Santiago, Chile, … Continue reading #234 – CIA, cuộc đảo chính chống lại Allende và sự nổi lên của Pinochet