#249 – Các cam kết quân sự bên ngoài của Nhật Bản

Nguồn: Christopher Hughes (2008). “Chapter Five: Japan’s External Military Commitments”, The Adelphi Papers, 48:403, pp. 79-98. Biên dịch: Trương Thị Thanh Hiền | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương Quá trình tái quân sự hóa ở bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản cần được đánh giá không chỉ về khía cạnh triển khai trực tiếp các … Continue reading #249 – Các cam kết quân sự bên ngoài của Nhật Bản