Nguồn gốc và ý nghĩa của Đại Hiến chương Magna Carta

Nguồn: Peter Singer, “Magna Carta at 800”, Project Syndicate, 04/6/2015 Biên dịch: Lê Công Anh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Cất cánh từ sân bay Heathrow tại London, bạn có thể sẽ bay qua một cánh đồng um tùm cỏ được gọi là Runnymede. Cũng vào tháng 6 cách đây 800 năm, nơi đây … Continue reading Nguồn gốc và ý nghĩa của Đại Hiến chương Magna Carta