Cách CIA điều hành một ‘gián điệp tỷ đô’ ở Moskva

Nguồn: David E. Hoffman, “How the CIA ran a ‘billion dollar spy’ in Moscow”, The Washington Post, 04/7/2015. Biên dịch: Trần Anh Phúc | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Xem thêm: CIA, cuộc đảo chính chống lại Allende và sự nổi lên của Pinochet Điệp viên đã biến mất. Ông là điệp viên có giá trị … Đọc tiếp Cách CIA điều hành một ‘gián điệp tỷ đô’ ở Moskva