Điều kiện để nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ

Nguồn: Alexander Friedman, “Can the Renminbi Take on the World”, Project Syndicate, 05/08/2015. Biên dịch: Nghiêm Hồng Sơn | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Người Trung Quốc có câu “Xem lại chẳng hại cái gì”. Lời khuyên thật chí lý trong bối cảnh biến động trên thị trường chứng khoán của Trung Quốc hiện nay, … Đọc tiếp Điều kiện để nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ