08/09/1954: SEATO được thành lập

Nguồn: “SEATO established”, History.com, truy cập ngày 08/09/2015. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Được Tổng thống Dwight D. Eisenhower chỉ đạo phải dựng lên một liên minh để kiềm chế sự xâm lấn của chủ nghĩa cộng sản vào các lãnh thổ tự do thuộc Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông … Đọc tiếp 08/09/1954: SEATO được thành lập