Biểu tượng của Đảng Cộng hòa và Dân chủ có từ đâu?

Nguồn: “How did the Republican and Democratic parties get their animal symbols?”, History.com (truy cập ngày 27/09/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hoàng Giang Bài liên quan: 07/09/1813: Mỹ được đặt biệt danh là Chú Sam Hai biểu tượng con lừa của Đảng Dân chủ và con voi của Đảng Cộng hòa đã hiện diện … Continue reading Biểu tượng của Đảng Cộng hòa và Dân chủ có từ đâu?