Bức điện Zimmermann là gì?

Nguồn: “What was the Zimmermann Telegram?”, History.com (truy cập ngày 3/10/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hoàng Giang Phần lớn các nhà sử học đều cho rằng tính đến đầu năm 1917 việc Mỹ tham gia vào Thế Chiến I là không thể tránh khỏi, nhưng việc đi đến quyết định tham chiến rõ … Continue reading Bức điện Zimmermann là gì?