Những phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel là ai?

Nguồn: “Who were the first women to win Nobel Prizes?”, History.com (truy cập ngày 6/10/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hoàng Giang Khi nhắc đến những người lập kỷ lục trong lịch sử giải Nobel, Marie Curie nổi bật hơn bất kỳ ai khác. Nhà khoa học Pháp gốc Ba Lan này là phụ … Continue reading Những phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel là ai?