Tượng Nhân Sư có từ bao giờ?

Nguồn: “How old is the Great Sphinx?”, History.com (truy cập ngày 11/10/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hoàng Giang Tượng Nhân Sư lớn ở Giza, một bức tượng đá vôi khổng lồ có thân sư tử và đầu người đội mũ trùm của pharaoh, là biểu tượng quốc gia của cả Ai Cập cổ … Continue reading Tượng Nhân Sư có từ bao giờ?