Chiếc bẫy của Nhà nước Hồi giáo dành cho châu Âu

Nguồn:  Harleen Gambhir , “The Islamic State’s trap for Europe”, The Washington Post, 15/11/2015. Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Tuần trước, Tổng thống Obama nói rằng Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã được “kiềm chế” trong phạm vi Iraq và Syria, nhưng các cuộc tấn công của nhóm này ở Paris ngay sau đó cho … Continue reading Chiếc bẫy của Nhà nước Hồi giáo dành cho châu Âu