Thái Anh Văn: Ứng viên tổng thống hàng đầu Đài Loan

Nguồn: “Taiwan’s Tsai a study in steely determination”, Financial Times, 11/01/2016. Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Lần cuối cùng một phụ nữ điều hành một đất nước nơi người Hoa chiếm đa số là hồi đầu thế kỷ thứ 8, khi hoàng hậu nổi tiếng hung dữ Võ Tắc Thiên cai trị Trung Quốc. … Đọc tiếp Thái Anh Văn: Ứng viên tổng thống hàng đầu Đài Loan