02/02/1943: Đức đầu hàng, trận Stalingrad kết thúc

Nguồn: “Battle of Stalingrad ends“, History.com (truy cập ngày 1/2/2016). Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Vào ngày này năm 1943, các binh sĩ cuối cùng của Đức tại thành phố Stalingrad của Liên Xô đã đầu hàng Hồng quân, kết thúc một trong những trận đánh then chốt của Thế chiến II. Ngày 22 … Continue reading 02/02/1943: Đức đầu hàng, trận Stalingrad kết thúc