Trung Quốc đã đánh mất Đài Loan như thế nào?

Nguồn: Nick Frisch, “How China Lost Taiwan”, The New York Times, 27/01/2016. Biên dịch: Ngô Việt Nguyên | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào một ngày thứ ba nhiều mưa vào đầu tháng này, Chen Li-hung, một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, sải bước trên sân khấu ở Chương Hóa, miền trung … Đọc tiếp Trung Quốc đã đánh mất Đài Loan như thế nào?