5 hiểu lầm về cuộc Cách mạng Pháp

Nguồn: David A. Bell, “5 myths about the French Revolution”, The Washinton Post, 09/07/2015. Biên dịch: Lê Thị Hiền Trang | Biên tập: Lê Hồng Hiệp 226 năm sau sự sụp đổ của nhà ngục Bastille, cuộc Cách mạng Pháp vẫn còn khuấy động cảm xúc của hầu hết những nhà sử học như tôi. … Continue reading 5 hiểu lầm về cuộc Cách mạng Pháp