5 hiểu lầm về Christopher Columbus

Nguồn: Kris Lane, “Five myths about Christopher Columbus”, The Washington Post, 08/10/2015. Biên dịch: Đậu Thế Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Một cơ hội bổ túc kiến thức hằng năm cho trẻ em nay trở nên dễ bị bỏ qua bởi Ngày Columbus đã được thay thế bằng “kỳ nghỉ mùa thu” và … Continue reading 5 hiểu lầm về Christopher Columbus