04/04/1975: Máy bay rơi trong chiến dịch Không vận Trẻ em

Nguồn: “Operation Baby Lift aircraft crashes,” History.com & Allison Martin, “The Legacy of Operation Babylift,” Adopt Vietnam (truy cập ngày 04/4/2016). Biên dịch: Nguyễn Thị Nhung Vào ngày này năm 1975, chiến dịch nhân đạo Không vận Trẻ em (Operation Babylift) của Mỹ tại Việt Nam đã bắt đầu bằng một thảm kịch, khi chiếc máy bay quân … Continue reading 04/04/1975: Máy bay rơi trong chiến dịch Không vận Trẻ em