Hồi ký Miyazawa: Nội tình Khủng hoảng tên lửa Cuba

Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành Bài liên quan: Mỹ thay đổi chính sách đối với Nhật; Nhật đề nghị ký hòa ước với Mỹ Thời đại Kennedy có một sự kiện đáng nhớ lại, đó là cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba xảy ra vào tháng 10/1962. Hồi đó, do Liên Xô chở tên lửa tấn công … Continue reading Hồi ký Miyazawa: Nội tình Khủng hoảng tên lửa Cuba