05/07/1914: Đức ủng hộ Áo-Hung, mở đường Thế chiến I

Nguồn: “Germany gives Austria-Hungary blank check assurance”, History.com (truy cập ngày 5/7/2016) Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Vào ngày này năm 1914, tại Berlin, Hoàng đế Wilhelm II của Đức đã cam kết dành sự hỗ trợ vô điều kiện của Đức cho bất cứ hành động nào mà Áo-Hung tiến hành trong cuộc … Continue reading 05/07/1914: Đức ủng hộ Áo-Hung, mở đường Thế chiến I