Chiến tranh Trăm năm kéo dài bao lâu?

Nguồn: “How long was the Hundred Years’ War?“, History.com, 11/4/2016 Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Một loạt các cuộc xung đột ngắt quãng giữa Pháp và Anh diễn ra trong suốt thế kỷ 14 và 15 đã không được gọi là “Chiến tranh Trăm năm” mãi cho đến … Đọc tiếp Chiến tranh Trăm năm kéo dài bao lâu?