Chiến tranh Trăm năm kéo dài bao lâu?

Print Friendly, PDF & Email

100yw

Nguồn:How long was the Hundred Years’ War?“, History.com, 11/4/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Một loạt các cuộc xung đột ngắt quãng giữa Pháp và Anh diễn ra trong suốt thế kỷ 14 và 15 đã không được gọi là “Chiến tranh Trăm năm” mãi cho đến năm 1823. Tương truyền, chiến tranh được cho là đã bắt đầu vào năm 1337 khi vua Pháp Philip VI cố gắng để giành lại Guyenne (một phần của vùng Aquitaine ở tây nam nước Pháp) từ tay vua Anh Edward III – người đã đáp lại bằng cách yêu sách ngai vàng nước Pháp. Cuộc chiến đã kéo dài cho đến năm 1453 khi người Pháp tuyên bố chiến thắng đối với vùng lãnh thổ tranh chấp trong trận Castillon. Theo cách tính này, Chiến tranh Trăm năm thực sự kéo dài 116 năm.

Tuy nhiên, nguồn gốc của cuộc chiến lặp đi lặp lại định kỳ này có thể nói đã bắt nguồn từ gần 300 trăm năm trước đó, vào năm 1066, khi William “Kẻ Chinh phạt”, công tước xứ Normandy, chinh phục nước Anh và được phong làm vua. Về mặt “kỹ thuật” mà nói, do công tước xứ Normandy là một chư hầu của vua Pháp, nên vai trò mới đồng thời của William khi làm vua nước Anh mở ra một mạng lưới phức tạp của những cuộc hôn nhân giữa hai triều đình, trong đó hậu duệ của cả hai triều đình Pháp và Anh đều có quyền đòi chủ quyền đối với cùng các khu vực lãnh thổ giống nhau. Qua thời gian, việc sở hữu những lãnh thổ ở nước ngoài đã dẫn đến những xung đột không thể tránh khỏi, và tới năm 1337, tuyên bố của Philip VI rằng Edward III đã từ bỏ quyền đối với Guyenne chính là động lực mà Edward cần để tái lập yêu sách của mình đối với ngai vàng nước Pháp khi ông là cháu trai và là người họ hàng nam gần nhất của Vua Charles IV (của Pháp), người đã qua đời năm 1328.

Từ quan điểm của Pháp, những điểm mốc quy ước của cuộc Chiến tranh Trăm năm (1337-1453) đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc của sự thù địch của Anh trên đất Pháp. Tuy nhiên, người Anh vẫn giữ quyền sở hữu thành phố cảng Calais cho đến năm 1558 và tiếp tục khẳng định yêu sách đối với ngôi vua của Pháp cho đến khi Vua George III cuối cùng đã từ bỏ yêu sách này vào năm 1800.

Xem thêm:

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]