22/09/1862: TT Lincoln ban hành Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ

Nguồn: “Lincoln issues Emancipation Proclamation“, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1862, Tổng thống Abraham Lincoln đã ban hành bản sơ bộ của Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ (Emancipation Proclamation), giải phóng cho hơn 3 triệu nô lệ da đen ở Mỹ, đồng thời tuyên bố Nội chiến Mỹ là cuộc … Đọc tiếp 22/09/1862: TT Lincoln ban hành Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ