27/10/1659: Tín đồ phái Giáo hữu bị xử tử

Nguồn: Quakers executed for religious beliefs, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng William Robinson và Marmaduke Stevenson là hai người theo phái Giáo hữu đã từ Anh sang Mỹ để thoát khỏi đàn áp tôn giáo vào năm 1656. Nhưng cuối cùng, họ vẫn bị hành quyết ở Thuộc địa Vịnh Massachusetts (Massachusetts Bay … Đọc tiếp 27/10/1659: Tín đồ phái Giáo hữu bị xử tử