Biến cố đằng sau lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba

Nguồn: Peter Kornbluh & William M. Leogrande, “The Real Reason It’s Nearly Impossible to End the Cuba Embargo“, The Atlantic, 10/05/2014. Biên dịch: Ngô Việt Nguyên | Hiệu đính: Phạm Trang Nhung Bill Clinton đã thử tiếp xúc với Castro. Sau khi Havana bắn rơi hai máy bay Mỹ, tất cả đều tan vỡ. Sự thù … Đọc tiếp Biến cố đằng sau lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba