Cuba nghèo vì Fidel Castro hay vì Mỹ?

Nguồn: Helen Yaffe, “Cuba is poor, but who is to blame – Castro or 50 years of US blockade?”, The Conversation, 02/12/2016. Biên dịch: Huỳnh Ngọc Dũng Cùng với những mô tả về ông như một “nhà độc tài tàn bạo”, các phản ánh tiêu cực về Fidel Castro từ ngày ông qua đời 25/11 … Continue reading Cuba nghèo vì Fidel Castro hay vì Mỹ?