05/05/1961: Người Mỹ đầu tiên bay vào không gian

Nguồn: The first American in space, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1961, từ mũi Canaveral, Florida, Trung tá Hải quân Alan Bartlett Shepard Jr. đã được phóng lên không gian trên chiếc tàu Freedom 7, trở thành phi hành gia người Mỹ đầu tiên bay vào không gian. Và chuyến … Đọc tiếp 05/05/1961: Người Mỹ đầu tiên bay vào không gian