20/05/1498: Vasco da Gama đến Ấn Độ

Nguồn: Vasco da Gama reaches India, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1498, nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Vasco de Gama đã trở thành người châu Âu đầu tiên đến Ấn Độ qua đường Đại Tây Dương, khi ông đến Calicut trên bờ biển Malabar. Tháng 07/ 1497, Da … Continue reading 20/05/1498: Vasco da Gama đến Ấn Độ