Khi Stalin đối mặt Hitler: Ai hơn ai? (P1)

  Nguồn: Stephen Kotkin, “When Stalin Faced Hitler – Who Fooled Whom?”, Foreign Affairs, 19/09/2017. Biên Dịch: Nguyễn Hữu Toàn | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Cho tới trước năm 40 tuổi, Joseph Stalin đạt rất ít thành tựu. Ông sinh năm 1878 trong một gia đình nghèo ở Gori, Gruzia, nơi sau này trở … Continue reading Khi Stalin đối mặt Hitler: Ai hơn ai? (P1)