02/07/1881: Tổng thống Garfield bị bắn

Nguồn: President Garfield shot, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1881, chỉ bốn tháng sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Hoa Kỳ James A. Garfield đã bị bắn khi ông đi qua một phòng chờ đường sắt ở Washington, DC. Kẻ tấn công … Đọc tiếp 02/07/1881: Tổng thống Garfield bị bắn