13/02/1633: Galileo tới Rome, đối mặt Tòa án dị giáo

Nguồn: Galileo in Rome for Inquisition, History.com Biên dịch: Lê Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1633, nhà triết học, thiên văn học và toán học người Ý Galileo Galilei đã tới Rome để đối mặt với tội danh dị giáo vì ủng hộ học thuyết Copernic, học thuyết … Đọc tiếp 13/02/1633: Galileo tới Rome, đối mặt Tòa án dị giáo