06/04/1830: Giáo hội Mặc Môn được thành lập

Nguồn: Mormon Church established, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1830, trong một cuộc họp với một nhóm nhỏ các tín đồ tại thị trấn Fayette, New York, Joseph Smith đã sáng lập tôn giáo Mặc Môn (Mormon) – Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau. Sinh ra ở Vermont … Đọc tiếp 06/04/1830: Giáo hội Mặc Môn được thành lập