Cuba hiện nay là quá khứ của Việt Nam

Tác giả: Trần Ngọc Bích Tin Chủ tịch Raúl Castro từ chức Bí thư thứ nhất Đảng Cộng Sản Cuba, lần đầu tiên sau gần 60 năm đất nước được lãnh đạo bởi người không thuộc gia đình Castro được nhiều người chú ý. Câu hỏi là liệu việc này có làm le lói một … Đọc tiếp Cuba hiện nay là quá khứ của Việt Nam