Tên lửa vác vai đang giúp Ukraine đối phó với máy bay Nga như thế nào?

Nguồn: “What are MANPADS, the portable missiles bringing down Russian aircraft?”, The Economist, 06/04/2022. Biên dịch: Phan Nguyên Hệ thống phòng không cơ động (Man-portable air defence systems – MANPADS) đang đóng một vai trò quan trọng không ngờ trong cuộc chiến ở Ukraine. Những tên lửa vác vai này, điển hình là Stinger của … Đọc tiếp Tên lửa vác vai đang giúp Ukraine đối phó với máy bay Nga như thế nào?