Giang Trạch Dân: Nhà lãnh đạo tầm vóc dù từng bị xem thường

Nguồn: David Shambaugh, “China’s Underestimated Leader,” Foreign Affairs, 30/11/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Cùng điểm lại di sản của Giang Trạch Dân. Khi ông trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc ngay sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, Giang Trạch Dân đã bị nhiều nhà phân tích … Đọc tiếp Giang Trạch Dân: Nhà lãnh đạo tầm vóc dù từng bị xem thường