Kết nạp Phần Lan, NATO thu được những nguồn lực quân sự nào?

Nguồn: “芬兰加入,北约获得多少军事资源”, 环球时报 (Thời báo Hoàn Cầu), 6/4/2023 Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành Ngày 4/4/2023, Phần Lan chính thức trở thành quốc gia thành viên thứ 31 của NATO. Đồng thời với “sự che chở” mà Phần Lan nhận được, sự kiện nước này gia nhập NATO cũng làm tăng cường thực lực của NATO. … Continue reading Kết nạp Phần Lan, NATO thu được những nguồn lực quân sự nào?