Điểm tin

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Tuyển chọn với sự cho phép từ Viet-studies

19/09/2019

——————-

18/09/2019

—————–

17/09/2019

——————–

16/09/2019

———————

15/09/2019

—————-

14/09/2019

——————

13/09/2019

——————

12/09/2019

—————

11/09/2019

—————-

10/09/2019

——————–

09/09/2019

——————

08/09/2019

—————–

07/09/2019

Tài liệu đặc biệt về Mao và Việt Nam

Julia Lovell, GS Đại học London, vừa cho ra cuốn “Chủ nghĩa Mao: Một lịch sử toàn cầu” (Maoism: A Global History) được nhiều người khen. (Xem, chẳng hạn, bài điểm trên New York Times: Around the World With Mao Zedong).  Trong cuốn sách này có một chương về ảnh hưởng của Mao đối với Việt Nam và Campuchia.  Tôi xin trích (lược bỏ các cước chú) phần về Việt Nam để các bạn đọc chơi:

MAO’S DOMINOES? VIETNAM AND CAMBODIA

——————-

06/09/2019

————–

05/09/2019

——————–

04/09/2019

—————–

03/09/2019

  • ——————————

LƯU Ý: Nghiencuuquocte.org chỉ lưu phần điểm tin trong vòng hai tuần, vui lòng truy cập Viet-studies.net để xem các phần điểm tin cũ hơn.