Hướng dẫn gửi bài

Print Friendly, PDF & Email

Mục đích

Góc Bình luận là một chuyên mục của Dự án Nghiencuuquocte.net để trao đổi, thảo luận các vấn đề quan hệ quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Việt Nam.

Mục tiêu lâu dài của chuyên mục là trở thành một diễn đàn uy tín, quy tụ và phát huy trí tuệ Việt ở mọi nơi để góp phần giải mã các biến chuyển của tình hình thế giới, qua đó góp phần đưa ra các khuyến nghị phù hợp, kịp thời giúp các nhà hoạch định chính sách Việt Nam đưa ra các quyết sách tốt nhất vì lợi ích dân tộc.

Góc Bình luận mong muốn nhận được các bài phân tích, bình luận chất lượng, kịp thời, dựa trên các căn cứ, lập luận xác đáng, bằng chứng tin cậy. Chuyên mục đặc biệt khuyến khích các bài bình luận về các thời cơ cũng như thách thức về an ninh và đối ngoại mà Việt Nam đang phải đối mặt, đồng thời cung cấp các lựa chọn chính sách liên quan từ góc độ lợi ích dân tộc.

Góc Bình luận khuyến khích tư duy phản biện và đa chiều thông qua trao đổi và tranh luận một cách văn minh, mang tính xây dựng. Chúng tôi đồng thời giữ quyền từ chối đăng tải các quan điểm cực đoan, mang nặng cảm tính, hay chỉ trích cá nhân.

Dạng bài

Chúng tôi mong muốn nhận được các dạng bài viết sau:

 • Các bài bình luận gốc để đăng lần đầu trên Nghiencuuquocte.net
 • Bản dịch các bài bình luận chất lượng từ các nguồn uy tín trên thế giới (ngoài các nguồn tiếng Anh, chúng tôi cũng khuyến khích bản dịch các bài bình luận từ nguồn tiếng Trung và tiếng Pháp)
 • Các bài bình luận tiếng Việt đã được đăng ở các trang khác để đăng lại trên Nghiencuuquocte.net

Phạm vi chủ đề

 • Các vấn đề về quan hệ quốc tế nói chung, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới hoặc có ý nghĩa với Việt Nam
 • Các khía cạnh của chính sách an ninh và đối ngoại của Việt Nam hiện nay

Độ dài và cấu trúc bài viết

 • Các bài viết dài khoảng 800-1500 chữ (các bài viết dài hơn vẫn có thể được xem xét nếu độ dài đó là cần thiết để đảm bảo chất lượng bài viết)
 • Cấu trúc bài viết bao gồm:

○    Tiêu đề (tối đa 20 chữ)

○    Họ tên tác giả

○    Nội dung chính (nên chia ra các phần nhỏ, mỗi phần có một tên tiểu mục)

○    Thông tin tóm tắt về tác giả (2-5 dòng, ví dụ: Nguyễn Văn A hiện là nghiên cứu sinh ngành quan hệ quốc tế tại Đại học XYZ)

 • Nếu là các bài dịch hoặc bài đã đăng ở các nơi khác, vui lòng cung cấp đường link tới bài viết gốc.

Nội dung và văn phong

 • Văn phong chính luận, rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục; ngôn từ thuần Việt, dễ hiểu với đại chúng
 • Dựa trên các lập luận, bằng chứng thuyết phục, không võ đoán, cảm tính
 • Không cực đoan, phê phán, đả kích cá nhân

Quy trình xuất bản

Các bài viết xin gửi về Lê Hồng Hiệp, [email protected].

Sau khi nhận được bản thảo, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi cho người gửi. Nội dung phản hồi có thể bao gồm:

 • Chấp nhận đăng tải bản thảo; hoặc
 • Yêu cầu chỉnh sửa trước khi đăng tải; hoặc
 • Từ chồi đăng tải

Chủ nhiệm và Ban Biên tập giữ quyền ra quyết định cuối cùng về việc xuất bản các bản thảo, cũng như quyền biên tập, hiệu đính các bài viết để phù hợp với các quy định về độ dài, văn phong, và nội dung (chủ yếu là ngôn từ, không sửa các luận điểm, luận cứ) trước khi xuất bản.

Quyền và lợi ích của các tác giả

Dự án Nghiencuuquocte.net hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, và không chi trả nhuận bút cho các bài viết, bài dịch. Tuy nhiên, các tác giả sẽ có các quyền lợi sau:

 • Giữ bản quyền hoàn toàn đối với các bài viết hoặc bài dịch của mình
 • Có bài viết xuất bản trên Nghiencuuquocte.net, một diễn đàn đang ngày càng trở nên phổ biến và có uy tín về lĩnh vực nghiên cứu quốc tế tại Việt Nam
 • Được cấp giấy chứng nhận đóng góp cho Dự án nếu có yêu cầu

Đăng tải lại các bài viết

Các trang web khi đăng tải lại các bài viết từ Chuyên mục phải giữ nguyên nội dung của bài viết, bao gồm nội dung chính và thông tin tác giả, đồng thời phải dẫn link tới bài viết gốc trên Nghiencuuquocte.net.

Liên hệ

Mọi ý kiến góp ý, phản hồi xin gửi về: