Ban Biên tập

Print Friendly, PDF & Email

Điều phối dự án và Tổng biên tập:

Lê Hồng Hiệp (TS, Đại học New South Wales)

Email: [email protected]

Trợ lý biên tập:

  1. Nguyễn Việt Vân Anh
  2. Lê Hoàng Giang
  3. Nguyễn Huy Hoàng
  4. Lê Xuân Hùng
  5. Nguyễn Quang Khải
  6. Bùi Thu Thảo
  7. Phạm Thị Thoa
  8. Vũ Hồng Trang
  9. Nguyễn Thị Kim Phụng
  10. Lê Thị Hồng Loan

Ban biên tập:

  1. Phạm Hồng Anh (ThS, Sciences Po Paris)
  2. Vũ Thị Hương Giang (Phóng viên, báo Tuổi Trẻ)
  3. Đỗ Thanh Hải (TS, Đại học Quốc gia Australia)
  4. Phan Duy Hảo (TS, American University)
  5. Lê Hồng Hiệp (TS, Đại học New South Wales)
  6. Trần Kiên (TS, Đại học Glasgow)
  7. Ngô Di Lân (NCS, ĐH Brandeis)
  8. Tô Diệu Liên (NCS, Đại học Massachusetts, Boston)
  9. Đoàn Xuân Lộc (TS, Đại học Aston)
  10. Đinh Thị Hiền Lương (TS, Đại học Sydney)
  11. Trần Tuấn Minh (ThS, Đại học Quốc gia Australia)
  12. Nguyễn Ngọc Tường Ngân (ThS, Đại học Monash)
  13. Nguyễn Thị Nhung (CN, Học viện Ngoại giao Việt Nam)
  14. Phạm Trang Nhung (CN, Học viện Ngoại giao Việt Nam)
  15. Nguyễn Hoàng Mỹ Phương (ThS, Đại học Kinh tế TPHCM)
  16. Nguyễn Thế Phương (ThS, Đại học KHXH&NV TPHCM)
  17. Nguyễn Võ Dân Sinh (TS, Đại học Purdue)
  18. Nguyễn Hoàng Như Thanh (TS, Đại học Lyon III)
  19. Nguyễn Đăng Thắng (TS, Đại học Cambridge)
  20. Bùi Hải Thiêm (TS, Đại học Queensland)
  21. Đỗ Thị Thủy (TS, Đại học Quốc gia Australia)
  22. Phạm Thủy Tiên (ThS, Đại học Maastricht)
  23. Phạm Thị Huyền Trang (ThS, Học viện Ngoại giao Việt Nam)
  24. Nguyễn Thành Trung (TS, Hong Kong Baptist University)
  25. Lê Vĩnh Trương (TS, Quỹ Nghiên cứu Biển Đông)
  26. Trương Minh Huy Vũ (TS, Đại học Bonn)
  27. Lâm Vũ (ThS, Đại học Queensland)
  28. Trần Tường Vy (CN, Đại học Birmingham)
  29. Vương Thảo Vy (CN, Đại học KHXH&NV TPHCM)
  30. Đỗ Hải Yến (CN, Đại học Luật TPHCM)

Cộng tác viên biên dịch:

Danh sách các cộng tác viên xin vui lòng xem tại ĐÂY.

Lưu ý: Chúng tôi đang tiếp tục tìm những ứng viên phù hợp bổ sung cho Ban Biên tập cũng như đội ngũ Cộng tác viên biên dịch. Nếu bạn mong muốn tham gia cộng tác với dự án, xin vui lòng đăng ký tại ĐÂY hoặc gửi email về địa chỉ [email protected].

Thông tin về dự án xin tham khảo tại ĐÂY.