Điểm tin

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Tuyển chọn với sự cho phép từ Viet-studies

Thông báo:

Chúng tôi vô cùng tiếc thương được biết GS Trần Hữu Dũng, chủ trang Viet-studies, đã đột ngột từ trần cuối tháng 2 vừa qua. Vì vậy, trước mắt chúng tôi tạm dừng việc đăng lại mục điểm tin từ Viet-studies. Trong trường hợp Viet-studies không có người tiếp quản và duy trì việc điểm tin, chúng tôi sẽ tìm kiếm giải pháp thay thế và thông báo tới quý vị độc giả sau.

Trân trọng,

NCQT

———————–

Vì bận nhiều việc, trang này sẽ không được cập nhật thường xuyên
khoảng 1 tuần, kể từ thứ hai 27-2-23.

Xin các bạn tha lỗi!

———————

27/02/2023

————————————

26/02/2023

—————————

24/02/2023

——————————–

23/02/2023

————————–

22/02/2023

———————————-

21/02/2023

———————————

20/02/2023

——————————-

19/02/2023

—————————

18/02/2023

————————-

17/02/2023

—————————

16/02/2023

————————————

15/02/2023

———————————-

14/02/2023

———————————

13/02/2023

—————————

12/02/2023

———————————

11/02/2023

———————-

10/02/2023

——————————

08/02/2023

————————————

07/02/2023

  • —————————–
  • LƯU Ý: Nghiencuuquocte.org chỉ lưu phần điểm tin trong vòng hai tuần, vui lòng truy cập Viet-studies.net để xem các phần điểm tin cũ hơn.