Tag Archives: rủi ro chính trị

Rủi ro chính trị là gì?

Nguồn: “What is political risk?”, The Economist, 08/06/2017 Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Các thị trường đang lo lắng về chính trị nhiều hơn trước đây Đã có nhiều bàn luận về rủi … Continue reading

Posted in Hỏi-Đáp, Kinh tế chính trị quốc tế | Tagged , , | Leave a comment