Reply To: Những luận điệu của Trung Quốc dưới góc nhìn luật pháp quốc tế

#1651
Anonymous
Inactive

Về vấn đề này các bạn có thể tham khảo thêm phân tích của TS Nguyễn Đăng Thắng:
http://nghiencuuquocte.net/forums/topic/ts-nguyen-dang-thang-phan-tich-vu-gian-khoan-hd981/

Và TS. Nguyễn Hồng Thao về các khía cạnh pháp lý khác trong tranh chấp Biển Đông:
http://nghiencuuquocte.net/2013/06/10/vietnam-position-paracels-spratlys/