Reply To: Ngô Đình Diệm và cuộc chiến kiến quốc

#19271
TvNguyen
Participant

Điều dở nhất của ông này cũng là điều cơ bản nhất đễ lên tầm vĩ đại chính là Ông âý không theo trào lưu của lịch sử nước nhà (Đánh đuổi ngoại xâm xây dựng đất nước)….