Reply To: Năm khái niệm cơ bản nhất về Quan hệ quốc tế

#2210
The Theorist
Participant

Rất vui vì còn có những SV quan tâm đến lý thuyết QHQT như bạn trungman93 :good:

A Hiệp ơi trong 5 cái khái niệm của ông S. Waltz kia e nghĩ chắc phải thêm khái niệm “thể chế” (regimes)! Thế giới hiện nay không thể thiếu vai trò của các thể chế quốc tế và nhất là đối với các nước nhỏ như VN ta thì thể chế quốc tế lại càng quan trọng. Chứ cứ để các nước lớn kia chỉ quan tâm đến cân bằng quyền lực với lợi thế so sánh thì các nước nhỏ chỉ có đường bị đem làm vật đổi chác B-)